REGULAMIN AKACJOWEGO DWORU W SZAMOCINIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 12:00 następnego dnia.
 2. Podczas meldunku gość hotelowy zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
 3. Zmianę zdeklarowanej długości pobytu w hotelu należy zgłosić do godziny 12:00 w gabinecie znajdującym się w obiekcie.
 4. Hotel nie może uwzględnić chęci przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych pokoi.
 5. Hotel zobowiązany jest zapewnić gościom warunki do odpoczynku.
 6. Hotel zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji na wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku, i w miarę możliwości usunięcia wszystkich niedogodności.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy i dokumentów znajdujących się w pokojach.
 8. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:00 – 6:00.
 9. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach: 22:00 – 6:00.
 10. Zachowanie gości hotelowych nie może zakłócać wypoczynku innych osób przebywających na terenie obiektu.
 11. W pokojach zabrania się używania własnych sprzętów elektrycznych (np. grzałek, kuchenek, opiekaczy itp.)
 12. W pokojach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku nie dostosowania się do zakazu pobrana zostanie opłata w wysokości 500 zł. Przy tylnym wyjściu budynku jest miejsce przeznaczone dla osób palących.
 13. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju oraz urządzeń, powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających. Wartość materialna wynosi 300 zł lub więcej, w zależności od powstałej szkody. Szacowana kwota poniesionych strat ustalana jest z właścicielem obiektu.
 14. Parking znajdujący się na terenie hotelu jest parkingiem niestrzeżonym.
 15. Na terenie obiektu, w miejscach dozwolonych znajduje się monitoring. Podstawą prawną do stosowania jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny, zakłócają spokój lub postanowienia niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu obiektu.
 17. W Akacjowym Dworze przetwarzane są dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych.
 18. Aktualne ceny świadczonych usług można znaleźć na naszej stronie internetowej www.akacjowy-dwor.pl, w zakładce – cennik.
 19. Zadatek na rezerwacje pokoi nie podlega zwrotowi.
 20. W przypadku, kiedy Gość hotelowy nie przyjeżdża do zarezerwowanego przez siebie pokoju i anuluje swój przyjazd po rozpoczęciu doby hotelowej zobowiązany jest do poniesienia kosztów pobytu.
 21. Hasło do bezprzewodowego Internetu Wi-Fi brzmi: akacjowydwor1.
 22. Korzystanie z usług hotelu oznacza akceptację regulaminu.

  ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO POBYTU!